TSU Online
Geo | Eng
 1. ვასილ ლობჟანიძე – მოგვიტანს ბიზნესი მოგებას ?
 2. მეწარმეობის თეორიული საფუძვლები
 3. როლანდ თოფჩიშვილი Georgian-Ossetian ethno-historical review
 4. ლია მაჭავარიანი - საქართველოს ძირითადი ნიადაგების მიკროშენების გეოგრაფიული პარადიგმები
 5. ანასტასია ზაქარიაძე - მხატვრული სიმბოლოს ბუნებისათვის
 6. ცირა ჯაფიაშვილი, ამურ ძოძუაშვილი - პრაქტიკული Excel
 7. შოთა სამსონია, თინა დოქსოპულო, იოსებ ჩიკვაიძე, თეონა ხუჭუა - ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ქიმია
 8. მ. ამაღლობელი, ვ. მაზუროვი - ალგებრის კურსი
 9. ი. კირვალიძე - კლინიკური ნეიროანატომია
 10. ნ. ლეკიშვილი, ქ. გიორგაძე, ზ. ფაჩულია - ზოგადი და არაორგანული ქიმია ნაწ. I
 11. ნ. ლეკიშვილი, ქ. გიორგიაძე - ზოგადი და არაორგანული ქიმია ნაწ. II
 12. მ. რუსია, ქ. გიორგიაძე, მ. გვერდწითელი - ქიმიის საფუძვლები
 13. . გიორგიაძე, მ. რუსია, მ, გვერდწითელი - კომპლექსნაერთთა ქიმიის თეორიული საფუძვლები
 14. ნ. სიდამონიძე, მ. ჭიპაშვილი - ლიპიდების ქიმია და ბიოქიმია
 15. ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია II - ი.ევგენიძე, ლ.მინაშვილი, თ. კიკაჩეიშვილი
 16. ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია - ირაკლი მიქაძე
 17. ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიის საკითხები
 18. საკითხავი წიგნი სპარსულში - მანანა კვაჭაძე, ქეთევან მეგრელიშვილი
 19. ქართულში შემოსული სპარსული ლექსიკა - ნომად ბართაია
 20. ოთარ ბაქანიძე - 80
 21. ქ. გრიგალაშვილი ე. კაკაბაძე - ანალიზური ქიმია
 22. ვაზი - სიცოცხლის ხე
 23. კონსტანტინე ჭიჭინაძე - აგრესია
 24. ენვერ ლაგვილავა, ვაჟა გოგიჩაიშვილი, თემურ ჩალიგავა - MS Office 2007 თეორიული საკითხები პრაქტიკული სავარჯიშოები
 25. აბესალომ გაბრიჭიძე, თემურ ჩალიგავა - სამედიცინო დაწესებულების ფინნსური მართვა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით
 26. ომარ ძაგნიძე - ნამდვილ ცვლადთა ფუნქციების უწყვეტობა და დიფერენცირებადობა
 27. მზია ტიკიშვილი - Excel 2007 ეკონომიკასა და ბიზნესში
 28. ელდარ იბერი, თეა მჟავანაძე, ნანა ტალახაძე - საქართველოს რადიოს ისტორია
 29. ნინო სამსონია - შუამდინარული გლიპტიკა
 30. მიხაკო წერეთელი - გილგამეშიანი
 31. ბესარიონ ზოიძე - სამართლის პრაქტიკული ყოფიერების შემეცნების ცდა
 32. თამაზ მძინარაშვილი - აბსორბციული სპექტროფოტომეტრია
  ბიოფიზიკაში
 33. დამანა მელიქიშვილი - ძველი ქართული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის ისტორიიდან
 34. ოთარ ანგურიძე, ირაკლი დოღონაძე, ვახტანგ ჭარაია - საქართველოს ეროვნული ვალუტის უსაფრთხოების პრობლემა და თანამედროვე გამოწვევები
 35. Otar Anguridze , Vakhtang Charaia, Irakli Doghonadze - Security Problems & Modern Challenges of the Georgian National Currency
 36. არჩილ უგულავა, ზაზა ტოკლიკიშვილი - ამოცანები სტატისტიკურ ფიზიკაში
 37. დიმიტრი დოლაბერიძე TAPI-ის პროექტის პროგრესი გაურკვეველ მომავალში
 38. ელიზბარ ნადარაია, მზევინარ ფაცაცია, რევაზ აბსავა - ალბათობის თეორია
 39. გიორგი შაქარაშვილი - გლობალური ჯანდაცვა
 40. შოთა სამსონია, მიხეილ გვერდწითელი, იოსებ ჩიკვაიძე, ლია კვირიკაძე - ორგანული ქიმია
 41. ნანა კოშირიძე, ქეთევან მენაბდე - ფუნქციური ბიოქიმია
 42. თეიმურაზ ნადარეიშვილი - ამოცანათა კრებული კვანტურ მექანიკაში
შემოგვიერთდი
გამომცემლობა ©2012

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბოლო განახლება: 21 თებ 18 14:41| გვერდების ნახვა: 813,633
Design: Elene Shengelaia; Development: Giorgi Javrishvili Tea Kharitonashvili