შესავალი, ლიტერატურა  

თავი 1. Html ენა

თავი 2. Web-გვერდის შექმნის რედაქტორი

თავი 3. ანიმაციების შექმნა

თავი 4. ანიმაციური ეფექტებით ანგარიშგების, მოხსენების შექმნა

 თავი 5. მონაცემების ბაზები - ინტერაქტიული Web-გვერდის ინფორმაციული საფუძველი

თავი 6. შესავალი ASP.NET-ში, ინტერაქტიული Web-გვერდის დაპროექტება     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი გვერდი