ავტორის სტილი დაცულია 

ზურაბ მუნჯიშვილი, გიული გუნავა, თემურ ლოსაბერიძე, რუსუდან სეთურიძე, ტატა წილოსანი